/KABLOVI, BANANICE I ADAPTERI/VGA, DVI I HDMI KABLOVI/

 ŠIFRAARTIKALCENA (DIN)  
5873 Hdmi to Hdmi kabel 1 m
590,00
4175 Hdmi to Hdmi kabel 1,5 m
690,00
2661 Hdmi to Hdmi kabel 1,8-2 m
590,00
5906 Hdmi to Hdmi kabel 10 m
1.890,00
5225 Hdmi to Hdmi kabel 3 m
890,00
4501 Hdmi to Hdmi kabel 5 m
1.150,00
6628 Hdmi to Micro Hdmi kabel 1,5 m
690,00
6629 Hdmi to Mini Hdmi kabel 1,5 m
660,00
5788 Kabel DVI na DVI 2 m
660,00
5014 Vga Kabel za monitor 3m
570,00